Шлях питної води до споживача на прикладі підприємства з виробництва артезіанської бутильованої питної води «Росяна»

 Шлях питної води до споживача на прикладі підприємства з виробництва артезіанської бутильованої питної води «Росяна»

Якою має бути питна вода, яку кожен з нас споживає щодня? Однозначно, високої якості, екологічно чистою, насиченою макро- та мікроелементами, які позитивно впливають на здоров’я споживачів. Таку воду пропонує відома компанія з виробництва артезіанської бутильованої питної води «Росяна». Про те, як готують питну воду до вживання, які етапи очищення вона проходить, в інтерв’ю журналу «Напої. Технології та Інновації» розповів директор компанії «Росяна» Олексій ФЕДОСОВ.

«Напої. Т. І.»: За допомогою якого обладнання і де виробляють воду на вашому підприємстві?

Воду для виробництва бутильованої питної води добувають із свердловини глибиною 291 м за допомогою глибинного насосу в екологічно чистому районі Феофанія, де є цілющі джерела Святого Пантелеймоната Сльози Богородиці, що містяться у Юрському геологічному водоносному горизонті.

«Напої. Т. І.»: Розкажіть детально про підготовку води до споживання з технологічного погляду.

Процес підготовки води передбачає декілька етапів:

1 етап: вода із свердловини потрапляє на ультрафіолетову установку, де знезаражується в потоці перед тим, як потрапити у відділення водоготування.

2 етап: вода надходить на попереднє озонування, при якому сполуки природного заліза, марганцю та сірководню окислюються з утворенням нерозчинних речовин.

3 етап: фільтрування крізь механо-каталітичний фільтр. На цьому етапі з води видаляють окиснені сполуки заліза, марганцю, сірководню та інших речовин.

4 етап: вода скеровується на вугільні фільтри із кокосовою стружкою, які призначені для поліпшення її органолептичних властивостей (запах, присмак, колір) і зниження вмісту органічних речовин. Це дозволяє зберегти мікробіологічну чистоту води на всіх наступних етапах водоготування.

5 етап: пом’якшення води за допомогою мембранних технологій.

6 етап: вода знезаражується одним зі способів або їхнім поєднанням – озоном або іонами срібла, після чого піддається фінішному фільтруванню на спеціальних механічних фільтрах тонкого очищення (5 мкм).

7 етап: вода піддається ультрафіолетовому обробленню, де знезаражується в потоці перед розливом, після чого фасується у тару відповідного об’єму.

Потужність підприємства становить 15 м3 /год.

«Напої. Т. І.»: Як вода знезаражується на ультрафіолетовій установці? Яка тривалість цього процесу? Яке обладнання використовуєте для цього процесу?

Вода знезаражується на ультрафіолетовій установці ОДВ-30. Знезаражувальний ефект установки забезпечує бактерицидна дія ультрафіолетового опромінювання. Вода проходить через циліндричний металевий корпус (блок знезараження), у якому герметично встановлені кварцові кожухи із бактерицидними лампами УФ, що і забезпечують знезаражувальну дію на мікроорганізми. Тривалість процесу залежить від швидкості води у кожусі. Слід зазначити, що таке знезараження не змінює хімічний склад води.

«Напої. Т. І.»: У чому полягає сутність попереднього озонування? Розкажіть про роботу фільтру механо-каталітичного очищення.

Попереднє озонування, крім знезараження, забезпечує окислення сполук природного заліза, марганцю та сірководню, що містяться у воді. Оброблення відбувається в контактній колоні, де у воду в потоці додається озон.

Використання фільтру механо-каталітичної дії є ефективним і ощадним способом видалення з води залишкового заліза, марганцю, сірководню, осаду та інших складових. При цьому відбувається певне зниження вмісту солей жорсткості.

Для відновлення цих фільтрів не застосовується хімічне регенерування.

«Напої. Т. І.»: Як забезпечується мікробіологічна чистота води?

Мікробіологічна чистота води забезпечується використанням різних способів знезараження води, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, правил особистої гігієни, регулярній дезінфекції технологічного обладнання відповідно до графіків дезінфікувальних робіт, санації свердловини. Передбачені планові профілактичні роботи, регулярні медичні огляди працівників, використання спецодягу та взуття. Крім цього, мікробіологічна чистота води забезпечується високою відповідальністю працівників підприємства до виконання своїх функціональних обов’язків.

«Напої. Т. І.»: Як знижується жорсткість води? Як вона знезаражується на фінальному етапі? Яке обладнання використовується для цього? Чим знезараження на початковому етапі відрізняється від знезараження на фінальному етапі?

Однією з технологічних стадій є використання мембранних фільтрів після механо-каталітичної обробки. При цьому відбувається видалення солей жорсткості та інших іонів. Таку воду використовуємо як окремий товарний продукт, а також для приготування інших видів бутильованої води. Використання мембранних технологій дозволяє зберегти рівень рН як важливий показник корисності води в нейтральному (слаболужному) діапазоні 7,3–7,9, що забезпечує антиоксидантні властивості води.

На фінальному етапі водоготування зниження жорсткості не передбачене. Вода піддається знезараженню ультрафіолетовою обробкою або введенням іонів срібла для забезпечення тривалого зберігання готової продукції. Слід зазначити, що іони срібла у технології бутильованої питної води для дітей не використовуються.

Знезараження на початковому етапі відрізняється від знезараження на фінальному потужністю випромінювання УФ-установки.

«Напої. Т. І.»: Розкажіть про тару, яку використовуєте. Як її готуєте? Де закуповуєте та як готуєте до розливу? Скільки часу максимально зберігається готова продукція на складі? Які умови забезпечуєте для зберігання якостей води?

Залежно від об’єму, розлив здійснюється у тару багаторазового (полікарбонатні бутлі об’ємом 18,9 л) і одноразового (ПЕТ-пляшки об’ємом 0,5–1,5 л) використання. Фасування здійснюється на автоматичних та напівавтоматичних лініях розливу.

Тару багаторазового використання закуповуємо у надійного постачальника полікарбонатних бутлів. Зворотня тара піддається ретельному миттю лужним засобом і дезінфекції з використанням кислотного засобу. Після цього тару направляють на фінішне ополіскування підготовленою водою.

Тара одноразового використання виготовляється безпосередньо на підприємстві. Преформа поступає на конвеєрну мініпіч і під дією високої температури та тиску формується у пневмоформувальній машині. Готові пляшки ополіскуються готовим продуктом і подаються на розлив. Перед фасуванням пляшки піддаються ультрафіолетовому обробленню.

Фасовану воду зберігають у сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці, за температури 5–25 °С. Термін придатності готової продукції до споживання – 6 місяців.

«Напої. Т. І.»: Як проводите процес дезінфекції обладнання, як часто, за допомогою яких засобів?

Процес дезінфекції обладнання відбувається згідно із затвердженими на підприємстві графіками проведення дезінфекційних робіт із використанням засобів, дозволених МОЗ України.

«Напої. Т. І.»: Яким вимогам якості відповідає готова продукція? Як ці вимоги забезпечуються на вашому виробництві?

Готова продукція за показниками якості відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та ТУ У 11.0-36845522-001:2013 «Вода питна газована і негазована. Лід харчовий. Технічні умови».

Виробничий процес, зберігання, доставка і сервісне обслуговування відповідає ХАССП (HACCP), Міжнародній системі якості та безпеки ISO 22000: 2018.

«Напої. Т. І.»: Розкажіть про мінеральний склад готової продукції, завдяки якому вона безпечна для споживання. Також зверніть увагу на фізико-хімічні та мікробіологічні показники. На яких етапах виробництва проводяться аналізи у вашій лабораторії для контролю цих показників? Якщо ці показники недостатньо контролювати, як це відобразиться на здоров’ї споживачів?

Мінеральний склад готової продукції визначається якістю вихідної води та способами водоготування. Підприємство «Росяна» має виробничу лабораторію, в якій визначаються фізико-хімічні показники (загальний солевміст за допомогою TDS-метра, рН, загальна жорсткість та лужність, вміст заліза та марганцю, концентрація озону), контролюються мікробіологічні показники (загальне мікробне число, синьогнійна паличка, ентерококи, Ешеріхіо колі та коліфаги).

Перевіряється як вхідна вода, так і вода на всіх етапах водоготування і звичайно – готова продукція.

«Напої. Т. І.»: Розкажіть про роботу вашого підприємства в умовах війни. Як повномасштабна війна вплинула на виробництво води та на продажі? Як ви працювали у період відключень електроенергії?

Попри важкі умови сьогодення, підприємство «Росяна» дотримується вимог безпеки та збереження якості готової продукції, що була до введення воєнного стану. Ми адаптуємося до нових реалій життя та ведення бізнесу під час війни, будуємо нову логістику. Продукцію реалізовуємо через торговельну мережу, підприємства ресторанного господарства та за індивідуальними замовленнями. Головне завдання при цьому є втримання наявних та повернення до минулих обсягів виробництва.

Для забезпечення стабільної роботи підприємства в умовах відключень електроенергії придбано електрогенератори необхідної потужності, що забезпечують технологічний процес та соціальні потреби.

«Напої. Т. І.»: Розкажіть, які переваги вашої води, якщо порівнювати її із звичайною водою з криниці або з крану?

Наша технологія не передбачає штучну мінералізацію води або її повну демінералізацію, бо використовується вода із раціональним вмістом природних мінералів. Готова продукція переважно зберігає окислювально-відновний потенціал артезіанського джерела.

Оскільки використовується артезіанська вода із історично відомих водоносних регіонів Юрського періоду готова продукція має переваги над колодязною водою, а тим більш над водою із централізованих водогонів своєю корисністю, відсутністю неокисненого заліза, марганцю, сірководню, осаду, інших зважених та поверхнево-активних речовин, вірусів та бактерій.

Контакти:
м. Київ, вул. Метрологічна, 11
(044) 303-99-98
(050) 801-88-27
(067) 208-53-94
(067) 249-44-74
rosiana@water.in.ua

Більше матеріалів читайте в жуналі «Напої. Технології та Інновації» №2 (2023 р.), який можна завантажити безкоштовно. 

Із запровадженням воєнного стану журнали «Напої. Технології та Інновації» доступні для безкоштовного завантаження за посиланням.

Щоб придбати друковані випуски журналів, видані впродовж минулих років, звертайтеся:
Лариса Товкач, менеджер, +38 (097) 968 95 16, sad.nti@ukr.net
Анна Панкратенкова, тел.: +38 097 75 92 583, reklama.nti@gmail.com
Ірина Петронюк, тел.: +38 096 49 16 692, oksana.buh.ti@gmail.com

Журнал «Напої. Технології та Інновації»

Останні статті