Роль торговельних марок в розвитку крафтового бізнесу

Насолоджуючись неповторним авторським смаком крафтового пива, якого все більше з’являється на нашому ринку, та висловлюючи вдячність ентузіазму і майстерності майстрів-пивоварів, ми хочемо ще раз звернутися до власників пивного бізнесу. Якщо ви досі не опікувались питаннями
охорони прав інтелектуальної власності, то хочемо підкреслити, що інтелектуальна власність – це така ж ваша власність, як приміщення броварні або обладнання для варки, яка підвищує загальну цінність і вартість вашого пивного бізнесу. Ваші матеріальні активи – це будівлі, обладнання, фінансові активи, а нематеріальні активи – це всі результати вашої творчої та інноваційної діяльності, починаючи від ноу-хау «рукастих» пивоварів при варці пива до найменувань пива, авторського дизайну пивної тари та спеціалізованого програмного забезпечення для автоматичних чи напівавтоматичних пивоварень.

Якщо раніше матеріальні активи складали основну частину вартості компанії і визначали її конкурентоздатність на ринку, то у ХХІ столітті нематеріальні активи бувають ціннішими, ніж активи матеріальні. Ось чому унікальні новаторські рішення і програмне забезпечення стають сьогодні головним джерелом доходу для багатьох підприємств у світі, генеруючи левову частку їх прибутків.

Майстри пивовари вкладають багато часу та зусиль у розробку нових неповторних сортів пива, які є їх інтелектуальною власністю, тому чому б не вкладати кошти в їх захист від несанкціонованого копіювання
конкурентами? На наше переконання, захищати свої об’єкти інтелектуальної власності необхідно, тому про-
довжуючи тему публікації цьогорічного березневого випуску, хочемо присвятити цей матеріал одному із
найбільш розповсюджених об’єктів інтелектуальної власності – торговельній марці.

Призначення торговельної марки

Головною метою правової охорони торговельної марки є не охорона самих марок, а охорона їх призначення – відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Термін охорони становить 10 років від дати подання заявки і може продовжуватись необмежену кількість разів.

Особи, що є суб’єктами, яким належать майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку, набувають право на її використання для позначення відповідних товарів чи послуг на всій території України, крім того ніхто не може використовувати цю зареєстровану торговельну марку без їх дозволу.

Однак необхідно пам’ятати, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку діють лише по відношенню до товарів і послуг, для яких права на цю торговельну марку зареєстровані і які відповідають Міжнародній класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (МКТП), тобто ці права не мають абсолютного характеру.

Пивовари можуть зареєструвати як торговельну марку, наприклад, унікальне найменування своєї пивоварні чи пабу, у цьому випадку така марка стає загальною для всіх напоїв, що будуть вироблятись, та послуг, які надаються у ресторані чи пабі. Крім того, кожна із неповторних назв пивних напоїв, що стали популярними у споживачів, може бути зареєстрована як окрема торговельна марка. Реєстрацію варто робити для товарів 32 класу МКТП, до якого входять пиво та, головним чином, безалкогольні напої, та для послуг 43 класу МКТП, до якого належать послуги, що надаються особами чи установами, які готують їжу і напої для споживання, в тому числі бари, ресторани, кафе, броварні і т.п.

Обсяг правової охорони

Відповідно до частини другої 495 статті ЦК України та частини четвертої ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) обсяг правової охорони, що надається, визначається
зображенням знаку для товарів і послуг (торговельної марки) та переліком товарів і послуг, внесеними до відповідного Державного реєстру, і засвідчується свідоцтвом із наведеними у ньому копією внесеного до
зазначеного вище реєстру зображення марки та переліком товарів і послуг.

Зміст права на використання торговельної марки визначений в частині четвертій ст. 16 Закону, відповідно до якої використанням марки визнається:
• нанесення її на будь-який товар, для якого марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із нанесеною торговельною маркою з метою пропонування для продажу, пропонування товару для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) цього товару;
• застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої марку зареєстровано;
• застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

При цьому торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у зареєстрованій формі, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої лише окремими елементами, якщо це не змінює
в цілому розрізняльної здатності торговельної марки. Наприклад, словесні торговельні марки можуть використовуватися в зовнішній рекламі у різній графічній формі її написання, із застосуванням будь-якої форми, гарнітури або кольору шрифту і в поєднанні з додатковими елементами (комерційними найменуваннями, описовими термінами), за умови, що зареєстрована торговельна марка зберігає свій розрізняльний характер.

Конкурентні переваги від реєстрації

Своєчасна реєстрація торговельної марки для пивоварні, пабу, пивоварні-ресторану чи пивного магазину, як мінімум, надає її власнику такі конкурентні переваги:
• виключні права щодо використання, заборони та надання дозволу на використання торговельних марок на товари або при наданні послуги, які забезпечують вашому підприємству комерційний успіх;

• охорону від дій недобросовісних третіх осіб (можливих порушників ваших прав), у тому числі, пов’язаних із недобросовісною реєстрацією на своє ім’я унікальних найменувань ваших пивних назв;
• можливість дозволяти іншим особам використовувати ваші торговельні марки за винагороду, як окремо, так і з використанням механізму франчайзингу;
• захист від потенційних конкурентів та від претензій інших осіб;
• посилює позиції на перемовинах при пошуку потенційних інвесторів;
• може бути гарантією позик або фінансування/ інвестування;
• є своєрідною гарантією якості вашого пивного продукту для споживачів;

• дозволяє зареєструвати власне доменне ім’я другого рівня в публічному домені .UA;
• є активним інструментом для мерчандайзингу, оскільки ваша реклама в медіа-ресурсах та соціальних мережах буде більш ефективною.

Охорона комерційного найменування як торговельної марки

Комерційне найменування, поряд із торговельною маркою, є важливим елементом у системі ідентифікації споживачами певного виробника крафтового пива чи надавача послуг у сфері пивоваріння. Вдало підібране комерційне найменування приваблює відвідувачів, підвищує рівень прибутку пивного закладу, збільшує обсяги продажів. При цьому економічна цінність комерційного найменування зростає з підвищенням
репутації підприємства на ринку, отримує конкретну вартісну оцінку, бо є відображенням ділової репутації броварні, складовою її престижу та іміджу. Враховуючи зазначене, комерційне найменування можна зареєструвати як торговельну марку, надавши йому додаткової охорони.

На закінчення підкреслимо, що торговельні марки є цінним нематеріальним активом пивоварні, який доцільно активно використовувати як для того, щоб завоювати популярність серед споживачів, так і з метою підвищення рівня прибутку закладу, і про це варто пам’ятати майстрам-пивоварам при веденні свого бізнесу.

Антоніна ПАХАРЕНКО-АНДЕРСОН, керуючий партнер, генеральний директор фірми «Пахаренко і партнери», доктор наук у галузі права, патентний повірений України №4

Журнал «Напої. Технології та Інновації»

Останні статті

Залишити коментар