Комітет АПК при ТПП України ініціював створення в структурі Мінагроподу нового підрозділу

 Комітет АПК при ТПП України ініціював створення в структурі Мінагроподу нового підрозділу

Пропозиції щодо вдосконалення державного управління у сфері виробництва харчових продуктів обговорили члени комітету підприємців АПК при ТПП України під час чергового засідання.

Члени комітету – керівники галузевих асоціацій виступили з ініціативою створення в структурі Мінагропроду корисного для бізнесу структурного підрозділу – Директорату продовольства, інновацій та схем якості.

Враховуючи поточний системний процес реформування центральних органів виконавчої влади, створення директоратів політик, що покликані забезпечувати послідовність, сталість та комплексність циклу формування державної політики, в тому числі в агро-продовольчому секторі та галузі харчової промисловості, вони запропонували розглянути можливість формування в рамках оновленої структури Міністерства аграрної політики та продовольства України окремого Директорату державної політики, до функціоналу якого будуть входити оновлені напрямки координації державної політики в сфері харчової промисловості, а також забезпечення продовольчої безпеки держави.

«Забезпечення сталого, ефективного, збалансованого і пропорційного розвитку харчової та переробної промисловості є одним з головних завдань державної економічної політики, реалізація якого виступає основною умовою забезпечення не тільки потреб внутрішнього ринку, а також формування потужного експортного потенціалу», – зазначила заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова.

Наразі єдиним структурним підрозділом, що займається формуванням та реалізацією державної політики в харчовій промисловості України – є Департамент продовольства (самостійний структурний підрозділ в складі Міністерства аграрної політики та продовольства України).

«На нашу думку, така структура в Міністерстві агрополітики дійсно потрібна. Здійснення реформ в Україні неможливе без створення сучасних інститутів влади, які б забезпечували формування ефективної державної політики, в даному випадку у конкретній сфері – харчовій промисловості, яка займає вагоме місце в агропромисловому комплексі України. Створення такого директорату, це, в першу чергу, вимога ЄС. Враховуючи сучасні тренди розвитку сфери виробництва, постачання, реалізації харчових продуктів, а також новітні споживчі уподобання населення доцільно чітко виділити сфери харчової промисловості, що потребують поглибленої уваги та активізації діяльності з боку державних органів, та функції такого органу що не будуть дублюватися із іншими органами державного управління та відповідати кращим світовим практикам та досвіду провідних держав», – сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков.

На думку членів комітету, поглибленої уваги та активізації діяльності з боку державних органів потребують продовольча безпека; інновації в сфері харчової промисловості; скорочення втрат продовольства та харчових відходів; схеми якості харчових продуктів.

«Я хочу подякувати членам нашого комітету АПК, керівникам галузевих асоціацій за пророблену роботу у тісній співпраці із Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Антимонопольним комітетом та врешті – решт скасування урядової постанови №1222 про декларування оптово – відпускних цін на харчові продукти. Варто пригадати скільки зусиль витратив наш Комітет АПК, ТПП України для того щоб позбутися архаїчних методів державного управління, так званого державного цінового регулювання, що роками стримувало розвиток харчової промисловості України, консервувало проблеми. А також подяка заступнику міністра аграрної політики та продовольства України Ковальовій Олені Вікторівні та Владиславу Андронову Державному секретарю Міністерства аграрної політики та продовольства України за плідну дискусію. У результаті ми сформуємо конкретні пропозиції від бізнесу, що без сумніву буде сприяти такій ефективній взаємодії», – сказав голова комітету АПК при ТПП України Олег Юхновський.

Харчова промисловість України займає вагоме місце в агропромисловому комплексі та є стратегічно важливою галуззю, яка забезпечує продовольчу безпеку країни, яка є індикатором соціальної стабільності. За даними аналітиків, харчова промисловість здатна забезпечувати щонайменше 1% приросту ВВП України щорічно.

 

Журнал «Напої. Технології та Інновації»

Останні статті

Залишити коментар