СУЧАСНИЙ ФІТОСТАН виноградників України

 СУЧАСНИЙ ФІТОСТАН виноградників України

Людмила БАРАНЕЦЬ, канд. с.-г. наук,
Тарас МЕЗЕРНЮК, молодший науковий співробітник,
Ольга ПЕРЕПЕЛИЦЯ, аспірантка, ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова»

Останніми роками на фоні зміни довкілля, що відбуваються у межах глобального потепління клімату, недотримання технології вирощування та захисту культури, а також використання чималої кількості імпортного садивного матеріалу, фітосанітарний стан виноградних насаджень України істотно ускладнився. Це пов’язано з безперервними змінами в фітопатогенних і ентомогенних популяціях агроценозів, появою нових, мало вивчених, нехарактерних для винограду шкідливих об’єктів і посиленням агресивності домінуючих шкідників і хвороб. На цей процес впливають стресові погодні умови: низькі зимові або високі літні температури, зливові опади, посуха тощо. В результаті, втрати врожаю винограду з кожним роком зростають, а потенційна врожайність знижується практично вдвічі.

Варто зазначити, що особливе місце в технології вирощування винограду посідає захист від хвороб і шкідників, оскільки їхній негативний вплив на виноградну рослину, що виражається в значному зниженні якості та частковій або повній втраті врожаю, – один із факторів, що лімітують стабільний розвиток галузі виноградарства. Стратегія захисту залежить від фітосанітарного стану насаджень. Щорічний моніторинг виноградних насаджень вказує, що найбільший розвиток шкідників і хвороб фіксується на масивах, де допускаються помилки в захисних заходах, а саме відсутність ранньовесняних обробок від зимуючих стадій шкідливих організмів, порушення термінів застосування препаратів, використання препаратів з низькою ефективністю, необґрунтоване зниження кількості проведених обробок та ін.

На винограді розвивається велике видове різноманіття шкідливих організмів. До домінуючих і основних належать від 10-15 до 20-30 видів. Найбільші втрати врожаю винограду у всіх зонах вирощування пов’язані, передусім, з ураженням насаджень домінуючими і найбільш шкідливими хворобами: мілдью, оїдіумом, білою та сірою гнилями.

Продовження статті читайте у номері 1-2 (82-83) журналу “Напої.ТІ”.

Оформити передплату можна за тел.: +38 (0362) 60 88 21, а також зконтактувати з менеджером за тел: +38 063 056 47 88, +38 068 568 66 58, +38 096 491 66 92
або надіслати заявку на e-mail: info@techdrinks.info

Журнал «Напої. Технології та Інновації»

Останні статті

Залишити коментар