Сортова агротехніка винограду

 Сортова агротехніка винограду

Андрій ШТІРБУ, завідувач відділу виноградарства, доктор філософії,
Олександр САЛІВОН, аспірант ННЦ «ІВіВ імені В. Є. Таїрова» НААН України

За даними Міжнародної організації з виноградарства і виноробства, сьогодні у світі відомо як мінімум 10 тисяч різноманітних сортів винограду, причому половину глобальних площ виноградників займають лише 33 сорти. Періодично сортименти всіх країн переглядають, вводять нові цінні сорти, отримані у процесі селекційної роботи або інтродукції, та виключають менш перспективні.

Сорти винограду, окрім морфологічних ознак, різняться між собою біологічними властивостями: різною вимогою до наявних ресурсів тепла для достигання ягід і визрівання пагонів, зимостійкістю, силою росту, родючістю, урожайністю та якістю ягід, напрямком використання продукції, стійкістю до хвороб, шкідників.

Агротехніка винограду тісно пов’язана з конкретними біологічними та господарсько цінними властивостями сорту. Сортова агротехніка передбачає такі прийоми догляду за рослинами та ґрунтом, які найбільш відповідають біологічним особливостям сорту, дозволяють максимально реалізувати його можливості для отримання високого врожаю необхідної якості у певних екологічних умовах.

Практично неможливо згрупувати декілька сортів, у яких поєднуються більшість ознак. У деяких випадках видається можливим згрупувати сорти за двома-трьома ознаками, що мають наближенні показники, та виділити індикаторний сорт. Елементи агротехніки цього сорту можна застосовувати на інших сортах відповідної групи. Водночас параметри сортової агротехніки не можуть бути однозначними для окремого сорту в різних природних умовах. Практика продемонструвала, що столовий виноград і вина високої якості можна отримати тільки з певних сортів за умови вирощування їх у мікрорайонах з відповідними ґрунтово-кліматичними умовами, агротехнікою.

Основними елементами сортової агротехніки винограду є уточнення для сортів основних рекомендацій з системи ведення кущів, щільності садіння, а також прийомів та операцій із догляду за насадженнями.

Зростання рівня матеріально-технічного оснащення виноградарства потребує вдосконалення технології культивування винограду. Поряд із реалізацією сортового потенціалу сортова агротехніка передбачає пристосування культури до вимог механізації виробничих процесів, особливо зменшення витрат ручної праці.

В умовах України в основному всі культурні сорти винограду вирощують у щепленій культурі. Щодо зрошення виноградників, то його доцільно планувати в умовах недостатнього вологозабезпечення, в основному на столових сортах південних регіонів.

СИСТЕМА ВЕДЕННЯ КУЩІВ

Вибір системи ведення виноградних кущів базується на показниках зимостійкості сорту, його здатності плодоношення з резервних бруньок. Виробничий досвід українського промислового виноградарства демонструє, що до таких сортів належать Аліготе, група Піно, Рислінг рейнський, Трамінер рожевий, Мускат Оттонель, Ркацителі, Сапераві, Каберне Совіньйон, Королева виноградників, Шасла біла, що дозволяє рекомендувати культивування їх на ділянках із меншою приморозко- та морозоненебезпечністю без укривання рослин на зиму за кордонною системою ведення кущів.

Високу пластичність до таких погодних явищ, як приморозок, обмерзання, мороз, посуха, а також стале виробництво демонструють сорти нової селекції – Сухолиманський білий, Ароматний, Загрей, Мускат одеський, Одеський чорний, Аркадія, Одеський сувенір, Оригінал, Кардишах, Комета.

Група сортів нової селекції більш придатна для просування культури винограду на північ країни за умов вибору ділянок з підвищеною теплозабезпеченістю, на ґрунтах легкого гранулометричного складу.

На територіях із підвищеною морозонебезпечністю, на ділянках, де є загроза пошкодження рослин низькими температурами, доцільно практикувати укривне культивування винограду. В таких умовах необхідно застосовувати системи ведення кущів без штамбів за типом віялової форми, приземного віяла, однобічної форми.

У ролі виробничого випробування на укривних виноградниках можна застосовувати комбіновані форми кущів, які поєднують елементи укривної та невкривної культури. Наприклад, кордонна система ведення зі спрощеним нижнім ярусом. Такі форми кущів значно зменшують трудові витрати на вкривання кущів.

ЩІЛЬНІСТЬ САДІННЯ

Під час вибору доцільної системи ведення кущів винограду необхідно враховувати оптимальну щільність садіння рослин, які тісно пов’язані з ґрунтовим покривом, вологозабезпеченістю території та силою росту сорто-підщепних комбінацій. Сьогодні у виробництві прийняті такі параметри для шпалерно-рядових виноградників:

  • в умовах посушливого клімату на малопотужних чорноземах у культурі винограду без зрошення за умови садіння слаборослих сорто-підщепних комбінацій та формування малооб’ємних форм кущів (системи Гобле, Гюйо, Вертикального положення пагонів та ін.) приблизна ширина міжрядь встановлюється на рівні 2 м, густота садіння – 1–1,25 м, що становить 4000–5000 кущів на 1 га;
  • на середньопотужних чорноземах за умови садіння середньорослих рослин і формування кущів на шпалері за системою Гюйо, Шаблі, Кордон Ройя та ін. ширина міжрядь та густота садіння збільшується приблизно до 2,5 х 1,251,5 м (щільність насаджень – 2666–3200 кущів/га);
  • на повнопрофільних ґрунтах із запасом гумусу 200–300 т/ га, а також у культурі винограду на зрошенні за умови садіння сильнорослих сорто-підщепних комбінацій та формування кущів за системою кордону, наприклад Мозер, Сільвоз, Казенава, Скот-Генрі, Смарт-Дайсон та ін., площа живлення кущів збільшується до рівня не менше як 3 х 1,5–1,75 м, а щільність насаджень зменшується до – 1904–2222 кущів/га;

На зрошуваних землях у культурі винограду столових сильнорослих сорто-підщепних комбінацій під час формування кущів на складних конструкціях шпалери (V-Trellis, Gable, Tendone та ін.) ширина міжрядь збільшується до 3,5–4 м, а густота садіння – 2 м, що становить 1250–1428 кущів/га.

Продовження читайте в журналі «Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» № 3 (2023), який  можна завантажити безкоштовно на сайті.

Щоб придбати друкований випуск, звертайтеся за контактами:
Лариса Товкач, менеджер, +38 (097) 968 95 16, sad.nti@ukr.net
Анна Панкратенкова, тел.: +38 097 75 92 583, reklama.nti@gmail.com
Ірина Петронюк, тел.: +38 096 49 16 692, oksana.buh.ti@gmail.com

Журнал «Напої. Технології та Інновації»

Останні статті