Із чого розпочати пивовару захист свого крафтового бізнесу

Успіх крафтового бізнесу залежить від багатьох факторів, у тому числі від любові власника справи до самого пива. Однак для досягнення та, головне, утримання конкурентоспроможності власної пивоварні необхідно не тільки постійно розвивати бізнес, нарощуючи обсяги виробництва і продажів, а й подбати про його правовий захист. Сьогодні жодне підприємство не може працювати без використання у своїй діяльності об’єктів інтелектуальної власності (ІВ), оскільки таке використання дозволяє бізнесу отримати
максимальний комерційний зиск від створеного ними інтелектуального продукту та підвищити конкурентоспроможність власних продуктів і послуг шляхом запобігання несанкціонованому використанню своєї ІВ третіми особами.

Саме тому перш ніж запросити відвідувачів до власних пивоварні, пабу, пиварні-ресторану чи пивного магазину, подумайте, як убезпечити свою ІВ від копіювання та досягнути максимальної унікальності у власних авторських розробках та напрацюваннях. Ви можете зареєструвати ім’я пивоварні, як комерційне найменування своєї компанії, що буде використовуватись у назвах пивних напоїв, які ви виробляєте та реалізуєте, зареєструвати логотип компанії, дизайн екстер’єру та інтер’єру закладу, оформлення його зали,
рецептуру приготування пива чи страви до нього, технологічний процес виготовлення напою, оформлення та спосіб подачі його у пивоварні та багато іншого.

Цінність володіння ІВ

Отримання охоронних документів на об’єкти ІВ надасть власнику бізнесу монопольні права для досягнення найкращих комерційних результатів і одночасно дозволить заборонити іншим використовувати в своїй діяльності об’єкти, завдяки яким ваш бізнес став успішним. Саме отримання охоронних документів на об’єкти ІВ  – торговельні марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення, об’єкти авторського права, доменні імена  – забезпечує власнику виключне право на їх використання і дозволяє забороняти таке використання третім особам. Але отримання охоронних документів – це лише перший крок. Мало стати власником прав ІВ  – треба навчитися використовувати можливості, що з’явилися
у вас при цьому. Саме тому власник підприємства повинен мати стратегію охорони, управління та захисту ІВ, щоб отримати переваги від володіння цією власністю й досягти найкращих комерційних результатів.

Перші кроки

Власник приватного підприємства перш за все має встановити, якими саме правами ІВ володіє, і яка їх цінність. Для цього необхідно провести інвентаризацію наявних нематеріальних активів. Якщо ви бажаєте знайти партнерів чи інвесторів для своєї пивоварні, то нематеріальні активи повинні отримати своє адекватне відображення у бізнес-плані, враховуючи, що ІВ забезпечує вашому підприємству конкурентні переваги й збільшує його цінність, а тому майбутні партнери і інвестори мають про це знати. Отже наступним кроком має стати розробка бізнес-плану підприємства з урахуванням переваг, що надає вам володіння об’єктами ІВ.

При проведенні інвентаризації об’єктів ІВ радимо врахувати фактори, визначені у рекомендаціях Всесвітньої організації інтелектуальної власності для малих і середніх підприємств «Інтелектуальна власність для бізнесу». Відповіді на нижченаведені питання зможуть допомогти вам інтегрувати активи ІВ у процес складання вашого бізнес-плану. Наведений перелік у жодному разі не є вичерпним, це лише деякі базові стратегії, що були з успіхом упроваджені на інших підприємствах.

1. Які об’єкти ІВ належать вам? Найчастіше, це можуть бути комерційні найменування, торговельні марки, комерційні таємниці, промислові зразки, комп’ютерні програми, бази даних та інші об’єкти авторського права, й іноді корисні моделі та патенти на винаходи. У цьому контексті також варто розглянути всі укладені договори щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, професійний досвід управління, технічні навички та ін.
2. Який статус вашого портфеля ІВ? Чи була у вас система ідентифікації ваших нематеріальних активів? Чи проводили ви раніше інвентаризацію об’єктів ІВ? Якщо так, яка їхня періодичність, і хто їх проводить? Чи є у вас портфель ІВ? Коли він був створений? Хто є його творцем? Які з наявних у вас об’єктів ІВ можуть бути зареєстровані? За наявності таких, чи зареєстровані вони вже або їх ще має бути зареєстровано? Чи зареєстровані вони також в іноземних державах на майбутніх експортних ринках?
3. Яким чином ви охороняєте ваші нематеріальні активи? Якщо ви вже комерційно використовуєте ваші нематеріальні активи шляхом корпоративної співпраці або за участю партнера, чи оформлно це відповідними спільними договорами щодо розпорядження правами ІВ? Наскільки повно ви захищаєте вашу
комерційну інформацію? Чи можливо зацікавленим особам неправомірно придбати або скопіювати вашу секретну ділову інформацію? Які засоби впроваджені для збереження таємності вашої конфіденційної
ділової інформації? Чи укладені у вас договори, що підтримують конфіденційність такої інформації? Чи включили ви положення про конфіденційність або нерозкриття інформації, або застереження про неправомірність несанкціонованого використання в договори з вашими співробітниками й діловими
партнерами? Чи надають ваші відкриті веб-ресурси зв’язок до сторінок, що містять конфіденційну інформацію? Чи підписали ви договори про конфіденційність або нерозкриття інформації з вашим консультантами або іншими зовнішніми робітниками, котрі використовують у вашій співпраці будь-який об’єкт ІВ, що вони розробили в процесі роботи на вас?
4. Наскільки важливі нематеріальні активи для успіху вашого підприємства? У якій мірі наразі використовуються ваші нематеріальні активи, чи є вони потенційно корисними? Чи залежить комерційний
успіх вашого підприємства від нематеріальних активів, чи то ваших власних, чи ліцензованих? Чи володієте ви новими продуктами або способами, що забезпечать унікальні конкурентні переваги? Якщо так, проведіть
їх оцінку й поясніть, яким чином ІВ забезпечує або доповнює цінність ваших товарів або послуг і сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності? Чи є ваші комерційні таємниці, патенти, торговельні марки,
твори, промислові зразки та інші об’єкти ІВ достатніми для охорони зазначених аспектів, що визначають успіх вашого підприємства? Наскільки глибоко у зв’язку з комерціалізацією ваших активів ви вивчили питання щодо оподатковування нематеріальних активів?
5. Чи володієте ви самі всіма необхідними об’єктами ІВ, або ж ви повинні також покладатися на
об’єкти ІВ, що належать іншим особам?
Чи належать вам активи ІВ, що ви використовуєте? Чи можете ви довести це? Чи маєте ви відповідно оформлені документи на розробки, договори, охоронні документи, реєстрації або інші докази, що можуть зажадати інвестори, ділові партнери або суд? Чи впевнені ви в тому, що не порушуєте права ІВ, які належать іншим особам? Чи можете ви довести це, тобто чи проводили ви відповідні патентні та інформаційні пошуки? Чи перевірили ви той факт, що кожен із ваших співробітників, що
раніше працював на конкурента, зв’язаний положенням про нерозголошення або ненадання конфіденційної інформації, укладеним із попереднім роботодавцем? При використанні послуг зовнішніх робітників для цілей розробки й складання ваших матеріалів із маркетингу й просування на ринку ваших товарів і послуг або сторінок вашого веб-сайту, чи вказують вони, хто є власником об’єктів ІВ, що будуть створені? Якщо співробітники роблять це, чи передбачено це їхніми індивідуальними договорами про найм? Якщо ні, тоді чи зафіксували ви в письмовому вигляді передання авторського права або інших відповідних прав ІВ?
6. Чи володієте ви інформацією про стратегію ваших конкурентів в області ІВ та про їхні портфелі ІВ? Чи збираєте ви або плануєте використовувати бази даних ІВ для одержання необхідної інформації про ваших конкурентів? Шляхом проведення пошуку по реєстрах патентів і торговельних марок ви можете одержати докладну правову, технічну й ділову інформацію про діяльність конкурентів і їхніх продуктів. Ви можете використовувати цю інформацію для оцінки потенційних можливостей ваших продуктів на ринку. Крім того, проведення пошуку по об’єктах ІВ дозволяє вам установити, чи можете ви охороняти ваші права ІВ, чи порушуєте ви права ІВ третіх сторін, і чи порушують інші особи ваші права або чи існує ймовірність таких порушень. Чи існують які-небудь бар’єри в контексті використання прав ІВ для виходу ваших продуктів або послуг на конкурентний ринок?

Журнал «Напої. Технології та Інновації»

Останні статті

Залишити коментар