Скільки коштує ліцензія на торгівлю алкоголем в Україні

 Скільки коштує ліцензія на торгівлю алкоголем в Україні

Інтернет-ресурс Prostopravo.com.ua розповів, скільки коштує отримання ліцензії на продаж алкоголю і алкогольної продукції в Україні.

Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями

Видача  ліцензій  на  право  оптової  торгівлі  спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється відповідно до Закону України “Про державне регулювання  виробництва  і  обігу  спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.

Ліцензії  на право оптової торгівлі спиртом,  алкогольними напоями  і тютюновими виробами видаються Департаментом контролю за виробництвом  та  обігом  спирту,  алкогольних  напоїв і тютюнових виробів  Державної податкової служби терміном на 5 років.

Ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими  виробами  видаються за наявності необхідних складських приміщень  і  відповідної  матеріально-технічної  бази  (стенд або вітрина  із зразками продукції в асортименті, робочими місцями для оформлення    документів    і    укладання  угод, реєстраторами розрахункових  операцій  для  розрахунків  з  покупцями  готівкою, обладнанням  для  перевірки  справжності  марок  акцизного збору).

Приміщення повинні бути телефонізовані, електрифіковані, обладнані охоронною  і  пожежною  сигналізацією,  а  також відповідати іншим вимогам,   встановленим   для  підприємств  торгівлі  алкогольними напоями та тютюновими виробами.

У разі  подання  документів  на  одержання  ліцензії  з порушенням вимог щодо їх оформлення вони повертаються  заявнику  з відміткою  про  зміст  порушення.  Термін розгляду документів при цьому поновлюється після подання заявником виправлених документів.

Про відмову у  видачі  ліцензії  суб’єкт  підприємницької діяльності  сповіщається  у  письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Рішення про відмову може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

Для  ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними  напоями  та  тютюновими  виробами використовуються бланки ліцензій єдиного зразка,  затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. N 1719 “Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності” .    

Читайте також: Акцизні марки для натуральних вин та напоїв медових скасовано

У ліцензії зазначаються:      

на лицьовому боці:      

 • найменування та ідентифікаційний код органу, що її видав;      
 • для юридичних осіб – найменування  та  місцезнаходження,  для фізичних  осіб  –  прізвище,  ім’я,  по  батькові,  паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий, місце проживання);
 • ідентифікаційний код  суб’єкта  підприємницької   діяльності;      реєстраційний номер та дата реєстрації;
 • термін дії;      дата видачі;      посада, прізвище,  ім’я, по батькові уповноваженої особи, яка підписала ліцензію;

на зворотному боці:      

 • відмітки про внесення щорічної плати за ліцензію;      
 • адреси місць  зберігання  спирту,  оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями    та    тютюновими   виробами   підписуються   директором
  Департаменту   або   його   заступником  і  скріплюються  печаткою Департаменту.

Ліцензія на право оптової торгівлі спиртом,  алкогольними напоями   і   тютюновими  виробами  видається  заявникові  у  разі пред’явлення ним  документа,  що  посвідчує  особу  (для  фізичних осіб), або уповноваженому на це представнику заявника.

Річна плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим встановлюється у розмірі 500000 гривень. 

Річна плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями становить:

алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) – 500000 гривень;

сидром та перрі (без додання спирту) – 780 гривень;

виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік – 30000 гривень, обсяг виробництва розраховується з дня внесення плати за ліцензію до дня внесення наступного платежу.

Видача  ліцензій  здійснюється  тільки  за  умови подання довідки відповідного фінансового органу про  фактичне  надходження коштів до бюджету, визначеного законодавством, на підставі поданої заявником  копії  платіжного доручення (з відміткою установи банку про  сплату).  Зазначені  документи зберігаються в особовій справі суб’єкта підприємницької діяльності в Департаменті.     Відмітка про  внесення  плати  за  ліцензію  на наступний рік проставляється  на  оригіналі  ліцензії  на  підставі  поданих  до Департаменту  документів,  зазначених  у  цьому  пункті,  а  також довідки    державної    податкової   інспекції   про   відсутність  заборгованості перед бюджетом. Плата вноситься щороку.      Без відмітки про  внесення  чергових  платежів  дія  ліцензії призупиняється.   

Ліцензія на імпорт, експорт алкоголю

Імпорт,  експорт спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за наявності ліцензій лише державними підприємствами, спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України. Річна   плата  за  ліцензії  на  право  експорту  спирту етилового, коньячного і плодового становить 5000 неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян,  а імпорту – 10000 неоподатковуваних мінімумів   доходів   громадян.   Ліцензії  видаються Мінекономрозвитку  або  уповноваженими  ним органами терміном на 5 років, а плата за ліцензії справляється щорічно і зараховується до місцевих бюджетів. Імпорт,  експорт  алкогольних напоїв та тютюнових виробів можуть провадитися суб’єктами підприємницької діяльності незалежно  від  форм  власності  без ліцензії.

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкоголем

Роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Роздрібна торгівля  спиртом  етиловим,  етиловим  питним, коньячним і плодовим забороняється.
Забороняється роздрібна торгівля алкогольними напоями  та тютюновими   виробами   з  рук  та  в  непристосованих  для  цього приміщеннях,  на території дошкільних,  навчальних  і  лікувальних закладів  та прилеглих територіях,  у місцях проведення спортивних змагань,  гуртожитках та прилеглих територіях і  в  інших  місцях, визначених місцевими Радами.

Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, мають право продавати сидр та перрі (без додання спирту) без отримання окремої ліцензії на право роздрібної торгівлі цими алкогольними напоями.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі; на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, – 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) становить 780 гривень на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування.

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються податковими органами за місцем торгівлі суб’єкта господарювання терміном на один рік.

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах державної фіскальної служби.

Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови з посиланням на відповідні норми законодавства.

Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.

Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб’єктом господарювання відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.

Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:

 • заяви суб’єкта господарювання;
 • рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання;
 • несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;
 • рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб’єктом господарювання марок акцизного податку (стосовно імпортерів);
 • рішення суду про встановлення факту торгівлі суб’єктом господарювання алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного податку;
 • рішення суду про встановлення факту переміщення суб’єктом господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем;
 • порушення вимог Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років або у не визначених для цього місцях;
 • отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися такими органами;
 • встановлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії.

У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії. За видачу дубліката ліцензії на оптову торгівлю, роздрібну торгівлю справляється плата у розмірі 780 гривень, яка зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, 10-11 лютого 2022 року в Одесісмт. Таїрово відбудеться IV Міжнародна науково-практична конференція «Успішне виноградарство та виноробство». Запрошуємо на профільну конференцію!

Більше інформації про виноградарство та виноробство, а також виробництво інших напоїв – на сторінках спеціалізованого журналу «Напої. Технології та Інновації». Посилання на останній випуск: Журнал «Напої. Технології та Інновації»

Триває передплата на єдиний в Україні журнал для професіоналів у галузі виноробства та виготовлення інших напоїв. А також запрошуємо партнерів до співпраці з розміщення іміджевої та блочної реклами в журналі і на сайті techdrinks.info!

Звертайтеся за контактами менеджерів:

 • Анна Панкратенкова (координатор проєкту): тел.: +38 097 759 25 83, reklama.nti@gmail.com
 • Ірина Калюжна, тел.: +3096 45 87 682, reklama.nti@ukr.net
 • Лариса Товкач, тел..: +38 097 96 89 516, sad.nti@ukr.net
 • Альона Данчук, тел.: +38 097 528 36 46, sad2017@ukr.net

Журнал «Напої. Технології та Інновації»

Останні статті