Передплата журналу

Пані та панове!
Міжнародна медіагрупа «Технології та Інновації» продовжує передплатну кампанію на 2022 рік!

Пропонуємо вам оформити передплату на Міжнародний спеціалізований науково-аналітичний журнал Drinks Technologies на 2022 рік. Видання рекомендоване фахівцям із виноградарства, виноробства, виробництва інших напоїв, а також суміжних галузей промисловості в Україні, Молдові, Грузії, Азербайджані та інших країнах східної Європи.

Журнал Drinks Technologies – це введення в світ виробництва напоїв, де панують найсучасніші технології. Це – екскурс у творчість майстрів з великої букви і знайомство з кращими світовими зразками вин, коньяків, медових та плодово-ягідних напоїв. Це – акцент на високій якості продукції. Проєкт (журнал і сайт http://techdrinks.info) представлений конкретними прикладами передового досвіду компаній у галузі напоїв, містить інформацію про новітні технології, обладнання, допоміжні матеріали, що використовуються у виробництві напоїв у світі, а також про сучасні маркетингові прийоми.

Водночас, Drinks Technologies орієнтований і на «просунутих» споживачів, спільно з якими розвиває культуру споживання напоїв, створених на натуральній основі. Рекламуючи вино як мистецтво, проєкт Drinks Technologies сприяє піднесенню сучасного виноробства, утвердженню України як виноробної країни.

Виходить з 2011 р., 4 рази на рік.

Формат А4, сторінок від 80 до 120.

ВИ МОЖЕТЕ ВИБРАТИ ОДНЕ ВИДАННЯ АБО КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ, ЯКА ЦІКАВИТЬ, НА 2022 РІК

(Можлива також електронна передплата. Отримуйте PDF-версію журналів на власний e-mail)

Назва комплекту Кількість випусків у рік Ціна за комплект, грн Електронна передплата
Комплект №1 – повний. Журнал «Садівництво і Виноградарство. Т.І./Напої.Т.І./Горішник» – 5 шт. + Журнал «Ягідник» – 5 шт. + Журнал «Beer Technologies» (спарені) 12 1600 1000
Комплект №2. Журнали «Садівництво і Виноградарство. Т.І./Напої.Т.І./Горішник» – 5 шт. + Журнал «Ягідник» – 5 шт. 10 1200 700
Журнал «Ягідник» 5 650 450
Журнал «Садівництво і Виноградарство. Т.І./Напої.Т.І./Горішник» 5 550 450
Журнал «Beer Technologies» (спарені номери) 2 450 300
Каталог Beer Inside. Пивна мапа України110070

Ви можете придбати друковані журнали за попередні роки за зниженими цінами, додаткова інформація за телефоном або по електронній пошті.

Оформити передплату Ви можете за тел.: +38 097 528 36 46 або надіслати заявку на e-mail: sad2017@ukr.net

ДОСТАВКУ ЖУРНАЛІВ ГАРАНТУЄМО. ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!

Успішного вам бізнесу!

Подписка журнала

Дамы и господа!

Международная медиагруппа «Технологии и Инновации» продолжает подписную кампанию на 2022 год!

Предлагаем вам оформить подписку на Международный специализированный научно-аналитический журнал Drinks Technologies на 2022 год. Издание рекомендовано специалистам по виноградарству, виноделию, производству других напитков, а также смежных отраслей промышленности в Украине, Молдове, Грузии, Азербайджане и других странах Восточной Европы.

Журнал «Drinks Technologies» – это введение в мир производства напитков, где царят самые современные технологии. Это – экскурс в творчество мастеров с большой буквы и знакомство с лучшими мировыми образцами вин, коньяков, медовых и плодово-ягодных напитков. Это – акцент на высоком качестве продукции. Проект (журнал и сайт http://techdrinks.info) представлен конкретными примерами передового опыта компаний в области напитков, содержит информацию о новейших технологиях, оборудовании, вспомогательных материалах, используемых в производстве напитков в мире, а также о современных маркетинговых приемах.

В то же время, Drinks Technologies ориентирован и на «продвинутых» потребителей, совместно с которыми развивает культуру потребления напитков, созданных на натуральной основе. Рекламируя вино как искусство, проект «Напитки. Технологии и Инновации» способствует подъему современного виноделия, утверждению Украины как винодельческой страны.

Выходит с 2011 г., 5 раз в год.

Формат А4, страниц от 80 до 120.

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ОДНО ИЗДАНИЕ ИЛИ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛОВ ПО ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ ТЕМАТИКЕ НА 2022 ГОД

(Возможна также электронная подписка. Получайте PDF-версию журналов на e-mail)

Название комплекта Количество выпусков в год Цена за комплект грн Электронная подписка
Комплект №1 – полный. Журнал «Садоводство и Виноградарство. Т.И./ Напитки. Т.И. / Орешник» – 5 шт.  + Журнал «Ягодник» – 5 шт + + Журнал «Beer Technologies» (спаренные) 12 1600 1000
Комплект №2. Журнал «Садоводство и Виноградарство. Т.И./ Напитки. Т.И. / Орешник» – 5 шт. + Журнал «Ягодник» – 5 шт. 10 1200 700
Журнал «Ягодник» 5 650 450
Журнал «Садоводство и Виноградарство. Т.И./ Напитки. Т.И. / Орешник» 5 550 450
Журнал «Beer Technologies» (спаренные номера) 2 450 300
Каталог Beer Inside. Пивная карта Украины110070

Вы можете приобрести печатные журналы за предыдущие годы по сниженным ценам, дополнительная информация по телефону или по электронной почте.

Оформить подписку можно по тел.: +38 097 528 36 46 или отправить заявку на e-mail: sad2017@ukr.net

ДОСТАВКУ ЖУРНАЛА ГАРАНТИРУЕМ. СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

Успешного вам бизнеса!