До уваги садівників: оприлюднено порядок використання коштів з держбюджету для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

 До уваги садівників: оприлюднено порядок використання коштів з держбюджету для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

У документі, над яким працювали урядовці, представники асоціацій та бізнесу, зазначено, що бюджетні кошти спрямовуються на фінансову підтримку розвитку галузей садівництва, виноградарства та хмелярства з метою стимулювання збільшення площ насаджень, обсягів виробництва плодово-ягідної  продукції, винограду та хмелю, нарощування потужностей із їх зберігання та переробки.

Керівник асоціації “Укрсадвинпром” Володимир Печко оприлюднив порядок використання коштів для садівників, виноградарів та хмелярів.

Перш за все варто зауважити, що бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання на безповоротній основі шляхом часткового відшкодування вартості (без урахування податку на додану вартість) побудованих і реконструйованих та прийнятих у період з 1 січня по 30 вересня 2020 року в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів із зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, а також придбаних суб’єктами господарювання у цей же період основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг, а саме:

1) за придбаний садивний матеріал плодово-ягідних культур, винограду та хмелю(після закладення насаджень) у розмірі до 80 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість);

2) за проведені роботи із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт, у розмірі до 30 відсотків вартості (без
урахування ПДВ) та після повного завершення монтажних робіт;
3) за нове будівництво та реконструкцію холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва, цехів первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід власного виробництва, об’єктів із заморожування плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди, у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість);
4) за придбані лінії товарної обробки плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди, автоматизовані лінії з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, лінії з переробки власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) після завершення пуско-налагоджувальних робіт;
5) за придбані техніку та обладнання (в тому числі іноземного виробництва, яка не виробляється в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві та хмелярстві, згідно з визначеним Мінекономіки переліком у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість).

Починаючи з 2021 року в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік на відповідні цілі частковому відшкодування вартості підлягають побудовані і реконструйовані та прийняті у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів із зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, а також придбані суб’єктами господарювання у цей же період основні засоби і товари, виконані роботи та отримані послуги.

Розподіл коштів за напрямами та їх перерозподіл протягом року з урахуванням фактичного подання документів для отримання часткового відшкодування вартості затверджується наказом Мінекономіки.

Для отримання часткового відшкодування вартості за придбаний садивний матеріал та проведені роботи суб’єкти господарювання подають до 1 жовтня обласній комісії такі документи:

заявку;
довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;
документи, що посвідчують право власності, користування земельною ділянкою;
проєктну документацію на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень та хмільників та затверджену Мінекономіки проєктну документацію на створення виноградників технічних сортів;
акти інвентаризації насаджень за встановленими Мінекономіки формами;
акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою Мінекономіки формою;
реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів.

У разі проведення посадки насаджень суб’єкти господарювання додатково подають сертифікати на садивний матеріал: для вітчизняного виробництва – сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу та сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України – фітосанітарний сертифікат та сертифікат країни-експортера.

На підставі поданих відповідно до цього пункту документів обласні комісії визначають попередні обсяги компенсації для кожного суб’єкта господарювання з урахуванням граничного обсягу часткової компенсації та нормативів витрат на 1 гектар.

Незалежно від результатів розгляду документів обласні комісії забезпечують надходження до Мінекономіки до 15 жовтня зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами аналізу отриманих документів за встановленими Мінекономіки формами, актів про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі надходження відповідного запиту Мінекономіки – інші підтвердні документи.

Для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів суб’єкти господарювання до 1 жовтня подають до комісії Мінекономіки такі документи:

заявку;
довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
типову форму No ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” – для часткового відшкодування вартості нового будівництва об’єктів;
типову форму No ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” – для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;
засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію кошторисної та технологічної частин проектної документації;
акти інвентаризації насаджень і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво продукції за останні три роки та довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.

Для розрахунку відшкодування вартості реконструйованого об’єкта не включається балансова вартість об’єкта на початок реконструкції.

Для отримання часткового відшкодування вартості ліній, техніки та обладнання суб’єкти господарювання до 1 жовтня подають до комісії Мінекономіки такі документи:

заявку;
довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
акт про завершення монтажу та готовність до експлуатації лінії, заявленої на компенсацію;
акт приймання-передачі техніки та обладнання;
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації);
первинні бухгалтерські документи, що підтверджують вартість заявлених на компенсацію ліній, техніки, обладнання;
акти інвентаризації насаджень і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво продукції за останні три роки;
довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.

Комісія Мінекономіки опрацьовує документи, які надійшли від обласних комісій та суб’єктів господарювання та до 1 листопада з урахуванням наявних бюджетних асигнувань за відповідним напрямом здійснює пропорційний розподіл бюджетних коштів за напрямами у розрізі кожного суб’єкта господарювання, що затверджується наказом Мінекономіки.

Журнал «Напої. Технології та Інновації»

Останні статті

Залишити коментар