Унікальні особливості Регаліс® Плюс для вашого саду
05.08.2019

Інтенсивний розвиток галузі садівництва в Україні та й у світі загалом мотивований передусім харчовою цінністю плодової продукції, провідну позицію серед якої посідають яблука. Їхні споживчі властивості обумовлені значним вмістом легкозасвоюваних вуглеводів, кислот, пектинів, поліфенолів, мікроелементів та інших корисних для організму людини речовин.

Відомий вислів «Їж одне яблуко в день – і лікар не знадобиться» найповніше характеризує лікувальні властивості плодів яблуні. Вони містять біологічно активні речовини, котрі мають антиоксидантні, противірусні, дезінфікуючі та кровотворні властивості, а значна кількість пектинів (понад 1%) є відмінною протиотрутою для важких металів і ментолу. Також вони сприяють виведенню з організму людини токсинів, холестерину та радіонуклідів.

Якість яблук формується в процесі їхнього росту та розвитку, починаючи від зав’язування плодів і закінчуючи збиранням врожаю, та залежить від багатьох чинників, особливо агротехнічних. Неоднорідний урожай яблук
різного розміру та забарвлення переважно є наслідком відсутності ефекту проріджування крони, тобто обрізки. Натомість сильна обрізка дерев зимою рівноцінна видаленню багаточисельних генеративних бруньок. Підв’язування та відмова від укорочення довгих пагонів, навпаки, дає можливість зберегти квіткові бруньки та стимулювати утворення нових. Як в одного, так і в іншого методу є свої істотні недоліки. Зокрема, в першому випадку утворяться великі плоди, а в іншому – їх буде багато і поганої якості. Загущені крони
яблуневих насаджень унеможливлюють доступ світла до плодів, що призупиняє синтез цукрів та органічних кислот, наслідком чого є погані смакові властивості та погіршена лежкість. Ще одним істотним недоліком відсутності планових обрізок насаджень є висока ймовірність більш інтенсивного розвитку мікробіологічних хвороб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Захист плодів під час дозрівання: боротьба з плодовою гниллю

Ненормоване навантаження дерев урожаєм може спровокувати періодичність плодоношення. Клуб прогресивних українських виробників яблук у своєму портфелі виробничих напрацювань має неабиякий запас технологічних родзинок, без яких агротехнічний догляд за яблуневим садом не є досконалим. Одна з них – застосування регулятору росту Регаліс® Плюс всесвітньовідомого концерну BASF. Діюча речовина цього препарату (прогексадіон кальцію) в кількості 100 г/кг може бути контролером урожайності, тобто регулювати розумне співвідношення кількості урожаю до його якості, а також стимулювати утворення фітоалексинів, котрі є свого роду бар’єром для певних видів шкідників та фітопатогенів.

Механізм дії Регаліс® Плюс полягає в блокуванні біосинтезу гіберелінів активного росту: їхня кількість суттєво зменшується, що уповільнює ріст пагонів. Сонячне проміння краще проникає у крону дерева, покращується освітлення плодів, а разом з тим – і синтез цукрів та антоціанів. Проведені дослідження з вивчення впливу позакореневої обробки насаджень сорту Ренет Симиренка препаратом Регаліс® Плюс (які виконувалися в двох варіантах з одноразовим та дворазовим внесенням) дозволили зрозуміти ефект діючої речовини прогексадіону кальцію на інтенсивність росту пагонів. У варіанті з одноразовим внесенням препарату (в нормі 2,5 кг/га) було зафіксоване уповільнення росту пагонів: їхня середня довжина на кінець першої хвилі росту становила 21 см, тоді як у контролі – 30 см. А у варіанті з дворазовою обробкою (в нормі 1,25 кг/га) різниця була ще більшою – 12 см.

Ефект від використання препарату Регаліс® Плюс досягається, насамперед, за рахунок цілеспрямованого перерозподілу продуктів фотосинтезу між вегетативними та генеративними органами рослини, який забезпечує одержання максимально можливого високотоварного врожаю. Дієвість регулятора росту у пригніченні утворення етилену у наших дослідженнях була продемонстрована під час другої хвилі опадання зав’язі, яка припала на період вегетації з сухою та спекотною погодою. На ділянках саду, де не проводили обробку Регаліс® Плюс, опадання молодих плодів було на 30% більшим, ніж у варіанті з одноразовою обробкою, яка була проведена на початку інтенсивного росту пагонів.

Позитивний перерозподіл пластичних речовин у бік генеративних утворень був спровокований уповільненням росту вегетативних органів за участю дії Регаліс® Плюс, що допомогло зберегти урожай в
кількості 75 т/га у варіанті з дворазовим внесенням та 69 т/га з одноразовим. При нормуванні плодів за розміром, згідно з ДСТУ 8133, кількість високотоварних яблук, зібраних з дослідних ділянок, перевищувала контроль на 24% та 16% відповідно (рис. 1).

Минулий 2018 рік був достатньо епітофійним у плані розвитку фітопатогенів парші та борошнистої роси, а особливо на сорті Ренет Симиренко, котрий є лакмусом шкодочинності названих хвороб, адже він малоспроможний продукувати фітоалексини. Аналіз стану дерев на оброблених Регаліс® Плюс масивах саду виявив набагато нижчий рівень їх ураження борошнистою росою, ніж у контролі. Зокрема, станом на початок червня відсоток уражених молодих пагонів становив 9,5%, тоді як у контролі – 17,9%, а кількість зафіксованих проявів парші на листі яблуні була на рівні 6,4%, що менше, ніж у варіанті без обробки, на 7,9%. За таких умов можна стверджувати, що регулятор росту Регаліс® Плюс сприяє підсиленню опірності рослинних органів до ураження мікробіологічними хворобами завдяки індукуванню синтезу фітоалексинів.

Застосування кальцієвмісного препарату з групи ацилциклогексадіонів Регаліс® Плюс у перші тижні
росту та розвитку плодів досліджуваного сорту сприяло підсиленню їхньої захисної функції до ураження фізіологічними розладами. Адже саме кальцій є макроелементом, котрий запобігає ураженню яблук плямистостями, скловидністю, побурінням м’якушу, а також підсилює опірність тканин плоду до грибів, що провокують розвиток гнилей при зберіганні.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Конкурентоспроможність продукції – наслідок якісного захисту

Плоди яблуні сорту Ренет Симиренка, зібрані з варіантів, де до схеми захисту була додана дворазова обробка Регаліс® Плюс, в умовах звичайного охолоджуваного середовища зберігалися протягом 120 діб, а їхня споживча стиглість настала через 60 днів після закладання на зберігання. Для встановлення істотності впливу обробки регулятора росту яблука з варіанту, де його не застосовували, зберігали такий же термін, хоча їхня якість помітно погіршилася після 90 днів зберігання.

Позитивний вплив Регаліс® Плюс на стимулювання продукування плодами яблуні фітоалексинів плодів сорту Ренет Симиренка при зберіганні в умовах звичайної охолоджуваної атмосфери був підтверджений товарознавчими аналізами. Кількість уражених грибними гнилями яблук у контрольному варіанті становила
6%, тоді як у дослідному їх було 0,5%. Прогексадіон кальцію сприяв зміцненню клітин протоплазми плоду на ранніх стадіях їхнього росту та розвитку, що зменшило ймовірність розвитку функціональних розладів яблук із дослідних варіантів під час зберігання. У варіанті з обробкою Регаліс® Плюс незначними були прояви гіркої ямчастості (2%), розпаду від старіння (0,5%) та повністю виключено побуріння шкірочки плоду.

Абсолютно контрастною виявилася ситуація в контролі, де кількість уражених фізіологічними розладами яблук становила 37% (рис. 2).

Опираючись на дані досліджень, отриманих в Інституті садівництва, а також порівнюючи досвід як вітчизняних, так і закордонних виробників плодової продукції, можна сказати однозначне «Так!» регулятору росту Регаліс® Плюс.

Наявність цього препарату у схемі захисту яблуневих насаджень має бути обов’язковою насамперед тому, що його дія спрямована на уповільнення сили росту пагонів та утворення меншої кількості неплодоносних, адже механічний спосіб видалення останніх є одним із самих трудомістких процесів у садівництві. Багатогранна дія водорозчинних гранул Регаліс® Плюс із вбудованим підкислювачем запрограмована на зменшення габітусу крони та покращення її світлопроникності, що сприяє інтенсивнішому синтезу органічних речовин плодами, наслідком чого є їхня висока товарна якість та лежкість. Важливість використання цього препарату обумовлюється його можливістю запускати природні механізми захисту рослин проти грибних хвороб та шкідників. Регаліс® Плюс – один з небагатьох пестицидів із відсутністю фітотоксичності та відносно коротким терміном (10-14 днів) періоду напіврозпаду в рослині.

Автор: Людмила ШЕВЧУК, доктор сільськогосподарських наук, Інститут садівництва НААН УкраїниКАЛЕНДАР
ЧИТАТИ ЖУРНАЛ
наверх