Науковий підхід до використання на виноградниках препаратів від «Самміт-Агро Юкрейн»
24.09.2018

Останніми роками через зміни кліматичних умов в Україні та появу резистентності патогенів збудників хвороб до застосовування фунгіцидів розширився ареал і посилилася шкодочинність таких небезпечних захворювань винограду, як оїдіум, мільдью, сіра та біла гнилі. Тільки завдяки сучасним засобам захисту рослин, раціональному їх застосуванню та урахуванню економічної ефективності можна розробити екологічно сприятливу технологію захисту виноградних насаджень та значно скоротити втрати від шкідливих організмів. Сучасність і актуальність проведення наукових досліджень у цьому напрямку з метою їх подальшого удосконалення не викликає сумнівів: вони перспективні та вимагають детального вивчення. У зв’язку з цим співробітники лабораторії захисту рослин ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» впродовж багатьох років удосконалюють елементи системи захисту виноградників на основі застосування нових хімічних речовин і вивчення їх впливу на продуктивність та якість винограду. З метою наукового застосування пестицидів на виноградних насадженнях у 2017 році науковці вивчали ефективність біологічної дії засобів захисту рослин ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн» від найбільш шкідливих хвороб винограду (оїдіуму, мільдью та гнилей винограду).

Дослідження проводили на базі дослідних селекційних виноградних насаджень ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» в типових для Півдня України ґрунтово-кліматичних умовах при прийнятій агротехніці. Вид досліджень: польовий виробничий загальною площею 3,5 га (0,5 га – контроль, 2 га – еталон, 1 га – схема застосування препаратів «Самміт-Агро Юкрейн».) Дослід відбувався на «демонстраційній ділянці», де росли 10 сортів винограду (5 технічних та 5 столових) – районовані та найбільш поширені в виноградарських зонах України. Рік посадки – 2006, формування – горизонтальний кордон на середньому штамбі, підщепа – БхР Кобера 5 ББ. Схема посадки виноградних насаджень – 3х1,5 м, культура незрошувана.

Дослідження з використання засобів захисту рослин ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн» враховували такі препарати: Мілдікат 25, КС, Кольт 690, ЗП, Сакура, КС, Манзат, ВГ, Топсін-М 500, КС, Скаба, КЕ порівняно з еталоном, де застосовували Акробат МЦ в. г., Дітан М-45, Ридоміл Голд МЦ 68 WG в.г., Талендо 20 к.е., Танос 50 в. г., Фалькон 460 ЕС, Флінт Стар 520 SC к. с. на фоні контролю без обробок. Схему обробок створювали з урахуванням фітосанітарного стану масиву і погодних умов вегетаційного періоду року. Фунгіциди застосовували в найбільш критичні фази розвитку культури, профілактично, перед виникненням умов для розвитку хвороб, а також з огляду на те, що дуже складно зупинити розвиток і поширення інфекції повністю, якщо після зараження пройшло більше двох-трьох днів. Інсектициди використовували при досягненні порогових значень чисельності гронової листокрутки, рослини обробляли на початку відродження гусені (на сьомий день від початку масового льоту самців).

Досліди проводили згідно з загальноприйнятими методиками, які застосовуються у наукових дослідженнях з фітопатології, ентомології, захисту рослин та виноградарства.

Метеорологічні умови вегетаційного сезону 2017 року (в умовах ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова») загалом характеризувалися як умови позитивної теплової аномалії, що сприятливі для зростання виноградної культури і розвитку най-більш поширених захворювань – оїдіуму, білої та сірої гнилей. Значний недобір атмосферних опадів та дефіцит атмосферної вологи зумовили посушливі агрометеорологічні умови, які вплинули на характер розвитку хвороб і шкідників. Серед захворювань домінував оїдіум, який майже щорічно розвивається за типом епіфітотії. Високого ступеню ураження грон винограду впродовж вегетаційного періоду набували біла гниль і всихання гребенів. На кінець вегетації інтенсивно розвивалися різні види гнилей: сіра, аспергиллезна, чорна (зазвичай агрономи-практики називають прояв цих хвороб сірою гниллю). Спостерігався також розвиток і менш поширених гнилей з групи пліснявих, які спричиняють напівпаразитні та сапрофітні гриби і бактерії: чорної, зеленої, блакитної (пеніцильозу), рожевої тощо. Частота виявлення та їх шкодочинність з кожним роком збільшуються і посилюються практично на всіх сортах столового та технічного винограду.

Мільдью в 2017 році мала епізоотичний характер і траплялася тільки на листках виноградної рослини. Активно розвивався альтернаріоз на листках і ягодах винограду, поширеність якого в останні роки значно зросла. На дослідному масиві серед хвороб інфекційного всихання найбільш поширеними були чорна
плямистість, чорний рак, еутіпоз і еска. Шкідливість цих хронічних хвороб винограду з року в рік посилюється, що призводить до виродження насаджень: у середньому цей показник коливався в межах 10-15%.

Виноградні масиви були досить сильно заселені шкідниками. Чисельність першого і другого покоління гронової листокрутки перевищувала економічний поріг шкодочинності. Інтенсивно розвивалися сисні шкідники: зудень, листовий кліщ, павутинні кліщі, листова форма філоксери та цикадові. Середнім ступенем ураження характеризувалася шкідливість і чисельність брунькових шкідників (скосаря, п’ядунів), бавовняної совки, листогризучих і трипсів.

У результаті проведених дослідів вдалося отримати дані, що підтверджують високу ефективність досліджуваних фунгіцидів для боротьби з найпоширенішими хворобами винограду (результати досліджень наведені в таблиці 2).

Дані з таблиці свідчать, що ефективність системи захисту проти збудників хвороб була досить високою. В середньому ефективність на столових сортах коливалася в межах 83,3-88,4%, на технічних сортах – 80,3-86%. Ефективність схеми захисту з використанням препаратів ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн» переважала еталонну схему захисту та дозволила надійно захистити урожай від патогенної інфекції.

Урожай винограду та його якість – це основні показники, що характеризують результати проведених захисних заходів. Урожай винограду, зібраний з дослідних варіантів, за кількісними та якісними характеристиками істотно відрізнявся від урожаю, зібраного на контрольному варіанті, що характеризують дані таблиці 3.

Таблиця свідчить, що завдяки системі захисту виноградних насаджень на фоні контролю як в еталонному варіанті, так і на дослідному з застосуванням препаратів компанії «Самміт-Агро Юкрейн» вдалося отримати високий врожай винограду гарної якості.

Таким чином, на основі результатів проведених досліджень з вивчення біологічної дії препаратів виробництва компанії «Самміт-Агро Юкрейн» вдалося на високому рівні захистити урожай винограду від основних та найбільш шкодочинних захворювань:

1) від комплексу грибкових захворювань винограду (оїдіуму, мільдью, білої та сірої гнилі) ефективність дії фунгіцидів в системі становила 84,4%, що на 3,4% перевищувала загальну ефективність системи захисту виноградних насаджень в еталонному варіанті (81%);

2) препарати продемонстрували свою ефективність у захисті винограду від білої та сірої гнилей: середня ефективність на столовій групі сортів, відповідно, становила 85,3 та 92,6%, при цьому на технічних сортах препарати спрацювали проти білої гнилі на 92,2%, проти сірої – на 82,4%;

3) завдяки обробкам вдалося надійно захисти виноградні насадження від найбільш шкодочинних хвороб.

Перевага препаратів полягає у повній відсутності резистентності до збудників основних хвороб, що наразі є головною особливістю для ефективного захисту багаторічних насаджень. Практичні результати високої ефективності препаратів у системі захисту виноградних насаджень від шкідливих організмів у польовому виробничому досліді свідчать про необхідність широкого застосування продуктів захисту рослин компанії «Самміт-Агро Юкрейн».

Автори: Людмила БАРАНЕЦЬ, кандидат сільськогосподарських наук, завідуюча лабораторії захисту рослин ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», Алла ЛЕЩЕНКО, науковий співробітник, Тарас МЕЗЕРНЮК, фахівець, Ольга ХОМЕНКО, аспірантИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
наверх