Краплинне зрошення ягідних культур
15.06.2016

Сергій Рябков, канд. с.-г. наук, директор ДП «Проектно-технологічне бюро» Інституту водних проблем і меліорації НААН Людмила Усата, старший науковий співробітник Інституту водних проблем і меліорації НААН.

Відносно невисокі вимоги ягідних культур до ґрунтових і кліматичних умов дають можливість вирощувати їх у всіх природних зонах України. Сучасний сортовий склад насаджень цих культур вимагає підвищеного водозабезпечення для отримання високого та стабільного урожаю ягід, що досягається в умовах зрошення, а точніше – в умовах краплинного зрошення. До того ж у сучасних умовах потреба в краплинному зрошенні посилюється через зміни клімату, що проявляються у зменшенні кількості опадів, збільшенні інтенсивності їх випадання та підвищенні середньорічних температур, які нездатні забезпечити оптимальне вологозабезпечення для ягідних культур протягом вегетаційного періоду для отримання запланованої врожайності.

Краплинне зрошення узгоджується з технологіями вирощування ягідних культур згідно з ДСТУ 4723, ДСТУ 4787, ДСТУ 4788, що дозволяють одержувати продукцію нормативної якості, яка відповідає вимогам ДСТУ 691, ДСТУ 692, ДСТУ 7179, ДСТУ 7653, ДСТУ 4722 тощо. 

Режим краплинного зрошення для ягідних культур формується з урахуванням особливостей кореневої системи, розвиток якої залежить від походження (насіннєвого, вегетативного) та сортових особливостей рослин. В одних культур коренева система більш потужна і дуже розгалужена (малина, смородина, аґрус), а в інших – слабка (суниця, лохина, чорниця). Тому для кожної культури існує свій режим краплинного зрошення, який забезпечуватиме оптимальний водний режим ґрунту, сприятиме максимальному використанню потенційної родючості ґрунту, елементів живлення та буде екологічно безпечним у будь-яких умовах.

Формування режиму краплинного зрошення складається з двох етапів: визначення норми зрошення з урахуванням кліматичних показників року та управління режимом зрошення протягом поливного періоду згідно з фактичними погодними умовами. 

Норма зрошення є сукупним показником режиму зрошення, яка необхідна для покриття дефіциту ґрунтової вологи і створення сприятливих умов вологозабезпеченості рослин протягом вегетаційного періоду. 

Для всіх ягідних культур за краплинного зрошення кореневий шар ґрунту зволожують у вигляді смуги вздовж ряду рослин, глибину якої встановлюють з урахуванням виду культури, її віку та схеми садіння. При цьому ширина зони зволоження буде формуватися залежно від глибини зволоження та водно-фізичних властивостей ґрунту. 

Вологість у кореневому шарі ґрунту підтримують протягом всієї вегетації ягідних культур в оптимальному діапазоні, верхнім значенням якого є найменша вологоємність ґрунту (НВ), а нижня – передполивна вологість ґрунту (ППВ). Остання змінюється залежно від фази розвитку ягідної культури (табл. 1). Найбільша потреба ягідних культур у воді характерна під час цвітіння та на початку достигання ягід. 

Глибину зволоження кореневого шару ґрунту змінюють протягом вегетації та з віком ягідних культур (табл. 2). 

За використання краплинного зрошення особливу увагу приділяють термінам та нормам поливу. Строки поливу призначають за вологістю ґрунту, яку визначають за тензіометричним методом згідно з ДСТУ ISO 11276. Інтервали глибини контролювання вологості ґрунту залежать від виду та віку ягідних культур (табл. 3).

Норму поливу для кожної ягідної культури встановлюють залежно від її схеми садіння, передполивної вологості та водно-фізичних властивостей ґрунту. Рекомендовані норми поливу для найбільш поширених в Україні ягідних культур представлені в табл. 4.

Фактична норма поливу не повинна перевищувати рекомендовану норму, що унеможливить втрати поливної води за межі кореневого шару ґрунту. Інтенсивність подачі води в кореневий шар не повинна перевищувати поглинальну здатність ґрунтів, особливо еродованих та важких за гранулометричним складом. 

Режим краплинного зрошення матиме найвищу ефективність тільки за умови дотримання протягом вегетаційного періоду ягідних культур кількості, строків та норм поливу, визначених з урахуванням біологічних особливостей сортів культур, меліоративного стану зрошуваних ґрунтів, якості поливної води, кліматичних і погодних умов території. 

Саме це є основою для тривалого існування та інтенсивного плодоношення насаджень ягідних культур, що дає змогу заощаджувати воду, енергетичні ресурси і добрива та бути екологічно безпечними у будь-яких умовах України. 

Проектування та будівництво

• Проекти створення і краплинного зрошення плодових, ягідних, виноградних насаджень, маточників та розсадників багаторічних культур.

• Проекти зрошення всіх сільськогосподарських культур та водонакопичувальних басейнів для зрошення. 

• Проекти берегоукріплення, гребель, водозахисних дамб, розчистки річок, водосховищ, ставків, паспорти водогосподарських об’єктів. 

• Комплектація та будівництво систем краплинного зрошення багаторічних насаджень, овочевих і технічних культур, систем зрошення газонів.

• Ґрунтові та геодезичні вишукування, роботи з винесення проектів в натуру. ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ЧИТАТИ ЖУРНАЛ
наверх