Конкурентоспроможність продукції – наслідок якісного захисту
22.04.2019

Критерії якості плодів яблуні в міжнародних та національних нормативних документах є основою щодо вирощеної продукції при її реалізації та споживанні. Окрім вимог до фізичних та органолептичних показників, зокрема, розміру, маси та забарвлення, стандарти на свіжі плоди яблуні містять обмеження щодо уражень їх хворобами. З мікробіологічних – допустимою є парша, вірніше, окремі, незначні її плями, але це можливо лише для яблук другого товарного сорту, котрі мають сировинний напрям використання. Плоди, які дають основний прибуток, зокрема, ті що реалізуються в свіжому вигляді та закладаються на тривале зберігання, згідно з ДСТУ ЕЭК ООН FFV 50 та ДСТУ 8133 мають бути чистими та без явних ознак парші. Щодо першого з названих стандартів, норми якого діють далеко за межами нашої країни, плоди яблуні, уражені паршею, вважаються нестандартними.

Шкодочинність згаданої мікробіологічної хвороби полягає не лише в псуванні зовнішнього виду плодів. Уражені паршею органи рослин мають обмежену асиміляційну поверхню, що є причиною їх деформування та передчасного опадання листя, і як результат – зниження зимостійкості. Окрім цього, ділянки плодів з плямами парші можуть бути середовищем для заселення фітопатогенів, що провокують плодові гнилі.

Збудник Podosphera leucotricha спричинює ураження яблуневих насаджень борошнистою росою, яка за сильного розвитку здатна знизити продуктивність саду. Уражені суцвіття відстають у розвитку, цвітуть недружньо i як правило засихають та опадають, не утворюючи зав’язі. Деколи на молодій зав’язі з’являється борошнистий наліт, який згодом на плодах, якщо вони продовжують розвиватися, залишає сліди у вигляді поверхневої сітки. Внаслідок передчасного опадання урожайність схильних до значних уражень сортів може знизитися більше ніж на 50%. Яблука, що мають сітку, як правило, на зберігання не закладаються, а ті, що все ж таки вирішили зберігати, наділені гір-шою порівняно зі здоровими лежкістю та мають підвищену фізіологічну активність, наслідком якої є надмірні втрати маси, що істотно відображається як на якості продукції, так і на економічній ефективності її виробництва.

Нині вирощування плодів яблуні потребує дотримання чіткої системи захисту, котра спроможна унеможливити розвиток таких найбільш шкодочинних мікробіологічних хвороб яблуневого саду, як парша, борошниста роса, плодова і сіра гниль, зелена пліснява, альтернаріоз, гірка гниль та інші, на етапі росту і формування яблук, а також їх проявів при зберіганні. Багато сучасних сортів яблуні є носіями гену стійкості до ураження паршею та борошнистою росою, але їх смакові якості значною мірою поступаються неімунним.

Так, приміром, сорти групи «Ре», такі як Ревена, Редфрі, Рашіда та Ремо, що є імунними до парші, за результатами дегустаційної оцінки посідають останнє місце з-поміж затребуваних неімунних – Ренета Симиренка, Джонаголду, Голдена Делішеса, Гали та інших. Як відомо, лідерами сучасного світового ринку яблук є саме плоди останніх з названих сортів, котрі потребують прецензійного та якісного підходу до агротехніки їх вирощування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пошкоджені градом яблука ще можна підготувати до збирання та зберігання

У реаліях сьогодення все більше українських садівників проходять сертифікацію виробництва плодів, зокрема яблуні, в системі GlobalG.A.P., що дає їм можливість виходу на нові зарубіжні ринки збуту. Тому введення в систему захисту фунгіцидів з невеликою кратністю обробок, котрі спроможні контролювати розвиток фітопатогенів, дозволить виробникам виростити якісний урожай. Саме комбінування діючих речовин дифеноконазолу та флуксапіраксаду, що належать до різних хімічних груп та формують фунгіцид Серкадіс® Плюс, здатне довготривало та надійно захистити сад від ураження паршею та борошнистою росою.

Суттєвими перевагами «нано» продукту компанії BASF є:
• значна тривалість та висока ефективність дії навіть за складних погодних умов;
• профілактична та лікувальна спроможність відносно згаданих мікробіологічних хвороб;
• зручна для використання формуляція;
• значна антирезистентність;
• і що досить важливо – безпечність для корисних комах.

Підтвердженням цієї прокламації є результати досліджень, отримані в Інституті садівництва НААН України. У рік проведення випробувань погодні умови вегетаційного періоду яблуні (квітень-вересень) мали істотні відхилення від багаторічних. Зокрема, середньодобові температури у квітні-травні були вищими від середньобагаторічних, початок вегетації характеризувався слабким зволоженням, опадів випало на 36 мм менше у квітні та на 30 мм – у травні, ніж в середньому за останні роки спостережень. А от у червні та липні
дощових днів було по 13, сума опадів за які перевищила середньобагаторічне на 9,5 та 15 мм відповідно.

В таких умовах формуванням сумкоспор парші яблуні спостерігалося на почату квітня, їх дозрівання відмічено через місяць, а початок льоту аскоспор припав на кінець першої декади травня, після дощу. Прояви хвороби на листі сорту Ренет Симиренка з’явилися 14 травня, а на плодах – 5 червня. В першу декаду липня, після дощів поширення парші істотно збільшилося. За таких умов обробку дерев Серкадіс® Плюс проводили в кінці цвітіння яблуні та в фазу ліщина. В результаті проведених спостережень встановлено, що пролонгація дії фунгіциду у боротьбі з паршею листя становила 60, а з паршою плодів – 95 діб з поступовим спадом. Також була доведена ефективність Серкадіс® Плюс у боротьбі з борошнистою росою. Найвищу ефективність, понад 90%, його дії було зафіксовано через два тижні після внесення, котре проводили у фазу ліщини. Двокомпонентний фунгіцид Серкадіс® Плюс має тривалішу та вищу ефективність дії проти парші яблуні порівняно з конкурентами, ефективність якої на 60-ту добу після внесення була вища,
ніж у конкурентів – у середньому на 20%. Дана тенденція зберігалася й на 110-ий день після внесення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обрезка деревьев по-голландски приживается в Украине

Обробка насаджень сорту Ренет Симиренка системним препаратом преміям-класу Серкадіс® Плюс сприяла збереженню їх продуктивності при формуванні врожаю, кількість якого на період збору була вищою, а якість кращою у порівнянні з контролем та варіантами з конкурентами. Нормативами якості, зазначеними у національних стандартах, незначне ураження паршею яблук допускається, а плодовими гнилями – категорично виключається. Плоди з ознаками Серкадіс® Плюс, 1,2 л/га мікробіологічних хвороб є джерелом фітопатогенної інфекції, яка спроможна знищити до 80% урожаю. Сильної шкоди при зберіганні плодів зерняткових порід здатні завдавати зелена пліснява (Penicillium expansum), сіра гниль (Botrytis cinerea), моніліоз (Monilia cinerea), альтернаріоз (Аlternaria), глеоспоріоз (Gleosporum). І таких основних небезпечних знищувачів урожаю яблуні близько десяти.

Залежно від року вирощування та регіону інтенсивність розвитку фітопатогенів, що спричинюють хвороби зберігання, може бути різною, якщо не вживати заходів щодо захисту насаджень. Навіть у найбільш не епіфітотійні роки шкода, спричинена грибними гнилями, може набувати глобальних масштабів. Сучасний ринок фунгіцидів наповнений продуктами різного хімічного складу, різної дії та різних виробників, але провідна позиція серед широкого асортименту пестицидів, що здатні запобігти розвитку плодових гнилей, належить Белліс® – фунгіциду компанії BASF.

Компонування двох діючих речовин (боскаліду і піраклострубіну) наділяє його профілактичною і лікувальною властивостями, що запрограмовано на убезпечення вирощуваного урожаю від його ураження фітопатогенами, котрі спричиняють плодові гнилі при зберіганні. Діючі речовини фунгіциду стримують проростання спор, ріст міцелію патогену та подальше спороутворення, що в свою чергу запобігає виникненню резистентності у фітопатогенів до препарату.

Результати досліджень, що були отримані науковцями Інституту садівництва НААН України, не залишили сумнів у ефективності Белліс®. Дослідні насадження Ренета Симиренка у минулому 2018 році були оброблені даним препаратом тричі: вперше – у фазу рожевого бутона, вдруге – після сильного градобою в кінці червня та втретє – за 4 тижні до збору врожаю. Незважаючи на той факт, що в смт Новосілки, де розміщений ІС НААН, в ІІ декаді липня випав другий, досить сильний град, плоди з обробленого варіанту на 75% були вищого та першого товарного сорту, до нестандартних віднесли лише ті, що мали градо-боїни. Яблука, зібрані з цього варіанту, зберігаються уже п’ятий місяць без явних проявів мікробіологічних хвороб. Використання фунгіциду Белліс® після градобою забезпечило швидку регенерацію клітин та локалізацію збудників хвороб, що запобігало їх поширенню.

Плоди, зібрані з контрольного варіанту, перебували на зберіганні лише три місяці. Причиною такої нетривалої їх лежкості стало ураження паршею, пініціліозом, моніліозом та альтернаріозом. Разом нестандартних плодів, згідно з нормами якості ДСТУ 8133, було понад 30%. За твердженням компанії-оригінатора, продукт Белліс® є універсальним, його застосування має багато напрямів вирішення головних проблем саду, пов’язаних із мікробіологічними хворобами плодів. Компанія BASF рекомендує проводити ним обробку садів, якщо є загроза їх ураження бо- рошнистою росою та паршею.

Спостереження, що проводилися в насадженнях сорту Ренет Симиренка, підтвердили ефективність дії фунгіциду Белліс® проти збудника парші, що провокує ураження плодів. На ділянках саду, де до схеми захисту була внесена дворазова обробка Серкадіс® Плюс та одноразова (за 4 тижні до збору врожаю) Белліс®, яблук з ознаками парші виявлено не було. Тобто коли відбувався спад дії Серкадіс® Плюс (на 95-ту добу після другого внесення), його дію у боротьбі з паршею плодів пролон- говував фунгіцид Белліс®.

Однозначно, щоб бути в тренді та мати не лише моральне, а й матеріальне задоволення від нелегкої садівничої праці, виробникам плодової продукції варто чітко дотримуватися схеми захисту саду та використовувати лише оригінальні продукти засобів захисту. Саме такими є фунгіциди компанії BASF – Серкадіс® Плюс та Белліс®.


Автор: Л.М. ШЕВЧУК, доктор с.-г. наукКАЛЕНДАР
ЧИТАТИ ЖУРНАЛ
наверх